Komornik Sądowy
Sylwia Lewińska

Kancelaria Komornicza nr VII  w Pruszkowie

Zakres działania, właściwość terytorialna

Ruchomości i nieruchomości

Dane kontaktowe, godziny otwarcia kancelarii

Informacje dla dłużników

Kontaktując się z Kancelarią należy podać sygnaturę akt KM oraz dane dłużnika. Jednocześnie Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc, pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Na podstawie art. 760 kpc wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu.

Zgodnie z treścią art. 8011 § 1 kpc dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym o czym stanowi art. 804 kpc.

Informacje dla wierzycieli

Wierzyciel w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego powinien złożyć w kancelarii (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym. W celu sprawnego przeprowadzenia egzekucji z majątku dłużnika należy wskazać PESEL, NIP lub REGON dłużnika.

Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie informuje się, iż aktualnie kancelaria nie przyjmuje wniosków spoza rewiru.

Kancelaria korzysta z następujących systemów

Rewir działania Kancelarii

– Osiedla i dzielnice: Bąki, Gąsin, Malichy, Ostoja, Osiedle Staszica, Tworki, Osiedle Parkowa, osiedle Prusa, Wyględówek, Żbików

Całe miasto Piastów

– Osiedla: Osiedle RSM Bloki, Osiedle Franciszków, Osiedle Józefów, Osiedle Kabel, Osiedle Mickiewicza, Osiedle Ołtarzew, Płochocin – Osiedle (Osiedle Płochocin Północny, Osiedle Płochocin Południowy), Osiedle Szeligi, osiedle Zientarówka
– Sołectwa: Bronisze, Duchnice, Domaniewek, Gołaszew, Jawczyce, Kaputy – Kręczki, Konotopa, Koprki, Macierzysz, Mory, Michałówek, Myszczyn, Ołtarzew, Orły – Kolonia, Ożarów Wieś, Piotrkówek Duży, Piotrkówek Mały, Pilaszków, Pogroszew, Pogroszew – Kolonia, Płochocin – Wieś, Święcice, Umiastów, Wieruchów, Wolskie
– Pozostałe miejscowości: Duchnice, Orły, Strzykuły, Szeligi, Wolica

– Sołectwa: Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia, Żółwin

– sołectwa: Babice Nowe, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały, Buda, Janów, Koczargi Stare, Koczargi Nowe, Klaudyn, Kwirynów, Latchorzew, Lipków, Lubiczów, Mariew, Stanisławów, Topolin, Wierzbin, Wojcieszyn, Zalesie, Zielonki – Wieś, Zielonki – Parcela, Stare Babice
– pozostałe miejscowości: Borki, Borzęcin, Górki, Góry Klaudyńskie, Kosmów, Leśny Zaborów, Wodnisko, Zielonki

– miejscowości: Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Janki, Jaworowa, Laszczki, Łady, Nowe Grocholice, Podolszyn Nowy, Puchały, Rybie, Sękocin Las, Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Słomin, Wypędy

– osiedla: Komorów (Komorów – Granica), Michałowice
– sołectwa: Komorów – Wieś, Michałowice – Wieś, Nowa Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las

– sołectwa: Kajetany, Krakowiany, Młochów, Bieliny, Żabieniec, Nadarzyn I, Nadarzyn II, Parole, Rozalin, Rusiec, Stara Wieś, Strzeniówka, Szamoty, Urzut, Kostowiec, Walendów, Wola Krakowiańska, Wolica

05-080

05-082

05-083

05-090

05-800
05-802

05-803

05-804

05-805


05-806
05-807

05-808
05-816

05-820

05-830

05-831

05-840

05-850

05-860

Licytacje

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WA1P/00107440/3 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska na podstawie art. 953 kpc …

Pliki do pobrania

Wniosek egzekucyjny

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych

Wniosek egzekucyjny o zabezpieczenie roszczenia

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym

Skarga na czynności komornicze

Kontakt

Telefon

22 100 34 83
501 505 729

Adres Email

pruszkow.lewinska@komornik.pl

Konto Bankowe

PEKAO SA: PL 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304

Swift

PKOPPLPW

EPU ID

2060

Adres

ul. Sprawiedliwości 6, 05-800 Pruszków

Godziny pracy

Kancelaria jest czynna:
poniedziałki - piątki 9.00 - 17.00

Przyjęcia interesantów:
czwartki 10.00 -17.00

Formularz Kontaktowy
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wysyłając zapytanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)