Sylwia Lewińska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Kancelaria wykorzystuje do pracy następujące systemy: 

 

 

 
  •  Komornik SQL – system operacyjny kancelarii komorniczej

  • OGNIVO – elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników

  • EPU - e-Sąd– obsługa wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej poprzez elektroniczny Sąd w Lublinie

  • Elektroniczny CEPIK – elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 
  • Elektroniczne CPD – elektroniczne zapytanie do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w celu ustalenia danych osobowych i adresowych dłużnika

  • Elektroniczne zapytania do ZUS o płatników składek