Sylwia Lewińska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie


 

 


     Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane na rachunki bankowe kancelarii:

  • - Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. w Piasecznie 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304 – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska

  • - PKO BP S.A. V O. Centrum W-wa 58 10201055 0000 9002 0024 2198 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Maria Wasilewska Zastępca Sylwia Lewińska