Sylwia Lewińska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie


 

 

W związku z Zarządzeniem nr 06/03/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 31-03-2020 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie w związku z zagrożeniem COVID-19, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska zarządził ograniczenie przyjmowania stron od 01-04-2020 r. do odwołania.

 

 

 

W obecnej sytuacji kontakt z kancelariami Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwii Lewińskiej oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Marii Wasilewskiej Zastępca Sylwia Lewińska możliwy jest wyłącznie:

  • - pod numerami telefonu: 22 100 34 83 oraz 501 505 729

  • - e-mailowo pod adresem: pruszkow.lewinska@komornik.pl

  • - listownie pod adresem: ul. Sprawiedliwości 6, 05-800 Pruszków

Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane na rachunki bankowe kancelarii:

  • - Bank Polska Kasa Opieki S.A. O. w Piasecznie 49 1240 6351 1111 0010 8756 8304 – Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sylwia Lewińska

  • - PKO BP S.A. V O. Centrum W-wa 58 10201055 0000 9002 0024 2198 - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Maria Wasilewska Zastępca Sylwia Lewińska